Personvern - behandling av personopplysninger 

 

Hvis du har spørsmål om personopplysningene eller trenger informasjon om hvordan du får tilgang til eller sletter de opplysningene jeg har lagret om deg, (gjelder også bilder), ber jeg deg kontakte meg på [email protected]

Personopplysninger som behandles.

Jeg samler ikke inn personopplysninger som fødselsdato - og personnummer, eller opplysninger om personlig betalingskort.

Dette er informasjon jeg ber om via mail:

 • fornavn og etternavn på oppdragsgivere
 • navn og alder på personer som skal fotograferes 
 • opplysninger som er vesentlige for oppdraget som skal utføres
 • firmanavn
 • adresse
 • e-postadresser
 • telefonnummer
 • samtykke for fotografens eget bruk av fotografier til markedsføring

Det er frivillig å oppgi denne informasjonen. Hvis du velger å ikke oppgi personopplysningene, kan jeg være forhindret fra å gi deg tilgang til produkter eller tjenester. 

 

Formålet med informasjonen som innhentes

Jeg trenger noen av dine personopplysninger for å kunne sende deg relevant informasjon. Enkelte opplysninger er helt nødvendig for å kunne levere og fakturere avtalte tjenester og bestillinger. Informasjonen brukes også slik at jeg kan forberede meg til din fotografering slik at du får de bildene du ønsker deg. 

 

Hvordan lagres informasjonen?

Informasjonen lagres på mail – hotmail.com. 

Personinformasjonen og bilder lagres på flere eksterne harddisker. Bildemateriale lagres i minst 10 år. Ved fakturering lagres kundeopplysninger i Tripletex. Her lagres informasjonen i henhold til de krav som settes i regnskapsloven.

Underskrevne kontrakter oppbevares i perm.

 

Utlevering av informasjon til tredjepart

Personopplysningene deles ikke med utenforstående tredjeparter, kun når dette er avtalt på forhånd med kunden.

 

Rettigheter

Som kunde har du rett til å kreve innsyn i personopplysningene som jeg behandler om deg og hvordan de behandles. Du kan kreve retting, sletting og begrensninger i behandlingen av personopplysninger i henhold til personopplysningsloven.

Hvor behandlingen av personopplysninger er basert på samtykke, kan du til enhver tid trekke samtykket tilbake.

 

Dersom du mener at fotograf Kristin Aafløy Opdan ikke har overholdt dine rettigheter i henhold til personopplysningsloven, har du rett til å klage til den aktuelle tilsynsmyndigheten. Dette gjøres ved å sende klage til Datatilsynet, kontaktinformasjon er tilgjengelig på www.datatilsynet.no.

 

 

Standardvilkår

Sandardvilkår anbefalt av Norges Fotografforbund.

 

Disse standardvilkårene gjelder for oppdraget med mindre noe annet er skriftlig avtalt.

 

 1. Utvalg av bilder for levering av oppdraget foretas av fotografen.
 1. Leverte bilder skal gjennomgås av kunden uten ugrunnet opphold. Eventuell reklamasjon skal meddeles fotograf innen rimelig tid, jfr. kjøpsloven og forbrukerkjøpsloven.
 1. Bildene kan benyttes på den måten og til det formål som spesifisert i kontrakten. All annen bruk krever tillatelse fra fotografen. Bilden kan ikke videreselges, lånes ut eller lisensieres til tredjepart uten tillatelse fra fotografen.
 1. Bildene kan ikke endres/bearbeides uten samtykke fra fotografen.
 1. Fotografens navn skal oppgis ved all offentlig bruk av bildene, jfr. åndsverklovens paragraf43 a og paragraf 3. Ved manglende kreditering plikter kunden å betale erstatning med kr. 2.500,- eks mva.
 1. Ved bruk, endring eller bearbeiding av bilder uten tillatelse fra fotografen, plikter kunden å betale en erstatning tilsvarende det økonomiske tapet fotografen har lidt, med påslag av 100%
 1. Kunden er ansvarlig for å innhente tillatelser som er nødvendig for utførelse av arbeidet, herunder tillatelser til fotograferingssted, samtykke fra personer som skal avbildes, samtykke fra personer som har rettigheter til gjenstander som skal avfotograferes m.m.
 1. Bestilte oppdrag faktureres uansett om bildene benyttes eller ikke.
 1. Innbetalt forskudd refunderes ikke dersom kunden avbestiller oppdraget.
 1. Dersom kunden ikke møter til avtalt tid for fotografering, eller avbestiller oppdraget senest en virkedag før avtalt fotografering, faktureres full pris i h.h.t. kontrakten, men mindre noe annet er avtalt
 1. Evt. tvister vedrørende oppdraget, skal forsøkes løst i minnelighet. Dersom enighet ikke oppnås kan hver av partene bringe saken inn for de ordinære norske domstoler.

 

Ved spørsmål, ta kontakt med fotograf Kristin Aafløy Opdan på [email protected] eller mobil 99 25 18 52.